Rozvojové projekty

 

 

Projekty spolufinancované Evropskou unií z prostředků OP PIK:

Název projektu: ELMESY Aplikace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005046

Předmětem projektu je vývoj a výzkum zcela nového řešení elektromechanického dveřního pohonu pro drážní vozidla pro rychlosti do 160 km/hod. V současné době s rozšiřováním železničních koridorů na 160 km a s rozšiřováním vozového parku na tyto rychlosti vzniká i požadavek na dveřní systémy, které splňují požadavky a normy pro tyto rychlosti.

Nové řešení bude obsahovat i vývoj dveřního křídla, kdy platforma dveřního křídla bude využitelná i pro vozy tramvajové dopravy. Inovace řídící jednotky bude řešena v rámci spolupráce s firmou Beta Control s.r.o., která již 20 let působí na trhu v oblasti vývoje a výroby řídicích systémů.

Výsledkem bude prototyp dveřního systému, který bude jako celek s dveřními křídly a řídící elektronikou zkoušen a testován. Následně bude předložen k homologaci.

 

Název projektu: Potenciál ELMESY s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0003601

 V rámci projektu Potenciál bylo ve firmě ELMESY vybudováno a rozšířeno Vývojové centrum a zázemí Zkušebny pro dlouhodobé cyklické zkoušky.


Vývojové centrum

Firma ELMESY disponuje Vývojovým výzkumným centrem pro vývoj dveřních systémů pro dopravní prostředky hromadné přepravy osob (tramvaje, metro, vlaky, autobusy). Přínosem centra je rozšíření vývoje dveřních pohonů o vývoj a design dveřních křídel. Tím je umožněna kompletní dodávka dveřního systému a pružná reakce na inovace a změny pro jednotlivé varianty a zákazníky. Vývojové centrum využívá 3D návrhový systém včetně výpočtového modulu MKP. Konstrukční řešení je ověřeno nejen výpočty, ale i samotným testováním v naší zkušebně.

Zkušebna

Disponujeme zkušebnou pro dlouhodobé i provozní testování. Na zkušebních stojanech cyklicky testujeme komponenty i kompletní dveřní systémy. Co nejvěrněji tak simulujeme reálný provoz s průběžným vyhodnocením výsledků a změn testovaných výrobků. To je nedílnou součástí vývoje výrobků a ukazatelem spolehlivosti a životnosti našich výrobků.

Zkušebna je zdrojem informací umožňujících předvídat míru opotřebení jednotlivých součástí výrobku a provést případné konstrukční změny a optimalizace dle konkrétních požadavků zákazníka.

Výsledky ze zkušebny rovněž postupujeme certifikačním orgánům, jejichž schválení výrobek podléhá.

Co můžeme nabídnout v rámci vývoje a zkušebny

 • 3D návrh komponent a sestav
 • ověření návrhů výpočtem MKP
 • tisk vzorků na 3D tiskárně o rozměrech 400 x 260 x 190 mm
 • zkoušky dveřních systémů – měření svíracích sil dle EN14752, cyklické zkoušky

 

Majetek pořízený v rámci projektu Potenciál

Vývojové centrum

 • pracovní stanice CAD
 • přenosná pracovní stanice CAD
 • licence 3D CAD
 • licence PDM
 • licence pro rozšíření informačního systému
 • server
 • 3D tiskárna
 • plotr

Zkušebna

 • montovaná uzavřená zkušebna
 • 3D měření
 • soubor měřidel – měřič svírací síly, laboratorní zdroje, osciloskop, proudová sonda, PLC automat