Politika kvality

Firma ELMESY s.r.o. vznikla v roce 2009 a od svého počátku se zabývá vývojem a výrobou elektromechanických dveřních systémů pro kolejová vozidla, které uvádí na trh od roku 2011.

Od začátku působení naší firmy si plně uvědomujeme, že kvalita dodávek a maximální spokojenost zákazníků je základním předpokladem pro naplnění cílových hodnot a zajištění dlouhodobého růstu společnosti.

Tímto se v návaznosti na strategii firmy hlásíme k následujícím záměrům:

 • Usilovat o značku společnosti, která bude v podvědomí zákazníků spojována s kvalitou, bezpečností, spolehlivostí a profesionalitou;
 • Po dobu životnosti dodávaných výrobků poskytovat zákazníkům komplexní a profesionální poprodejní služby;
 • Posílit obchodní postavení v Evropě;
 • Zabezpečit prosperitu společnosti pružnou reakcí na potřeby trhu, obnovou sortimentu, dodávkami v termínech a požadované kvalitě;
 • Vytvářet příznivé a bezpečné pracovní prostředí motivující pracovníky ke snižování nekvalitní produkce a ke zlepšování zavedených systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí;
 • Podporovat vzdělávání za účelem profesního a osobního rozvoje každého zaměstnance;
 • Přezkoumávat enviromentální aspekty a věnovat úsilí k ochraně životního prostředí;
 • Snižovat spotřebu zdrojů a energií efektivním využitím technologií, materiálů a infrastruktury.

Pro naplnění této politiky se vedení společnosti zavazuje:

 • Vytvořit podmínky, plánovat a poskytovat zdroje umožňující naplnění této politiky;
 • Vytvářet mezi spolupracovníky prostředí založené na důvěře, otevřenosti, poctivosti, respektu, loajalitě, iniciativě, pozitivním přístupu a týmové spolupráci;
 • Pravidelně přezkoumávat systém řízení kvality a environmentálního systému a zapojit do tohoto procesu všechny zaměstnance;
 • Potřební zdroje a podmínky pro splnění zákaznických požadavků v oblasti kvality se zaměřením na procesy svařování a lepení;
 • Vytvářet podmínky pro bezpečnou práci všech zaměstnanců.