Inovace

Vývoj

Jsme inovující a rostoucí společností, která klade velký důraz na kvalitu svých výrobků a spokojenost zákazníka. Využíváme dlouholetých zkušeností v oboru dveřních systémů pro dopravní prostředky.

V oddělení konstrukce nejen vyvíjíme vlastní originální řešení s ohledem na aktuální platné normy, ale také ve spolupráci se servisním a obchodním oddělením zpracováváme požadavky a připomínky zákazníků.

Při návrhu technických řešení používáme softwarové vybavení 3D. Díky tomu jsme schopni zákazníkovi tato řešení detailně prezentovat.

Pro kontrolu složitějších součástí používáme výpočtový modul MKP - specializovaný počítačový program. Konstrukční řešení však ověřujeme nejen výpočty, ale i testováním v naší zkušebně, čímž dokážeme včas odhalit případné nedostatky výrobku a zkrátit jeho cestu na trh.

Samozřejmostí je úzká spolupráce konstruktéra se zákazníkem, případně i jeho odborná asistence při prvomontáži.


  
 

Zkušebna

Disponujeme zkušebnou pro dlouhodobé i provozní testování. Na zkušebních stojanech cyklicky testujeme komponenty i kompletní dveřní systémy. Co nejvěrněji tak simulujeme reálný provoz s průběžným vyhodnocením výsledků a změn testovaných výrobků. To je nedílnou součástí vývoje výrobků a ukazatelem spolehlivosti a životnosti našich výrobků.

Zkušebna je zdrojem informací umožňujících předvídat míru opotřebení jednotlivých součástí výrobku a provést případné konstrukční změny a optimalizace dle konkrétních požadavků zákazníka.

Výsledky ze zkušebny rovněž postupujeme certifikačním orgánům, jejichž schválení výrobek podléhá.