Historie

Firma ELMESY s.r.o. vznikla v roce 2009 a od svého počátku se zabývá vývojem elektromechanických dveřních systémů pro kolejová vozidla, které uvádí na trh od roku 2011. Postupně zajišťuje dodávku i servis nejen kompletních dveřních vstupů dopravních prostředků pro cestující, ale také pro obsluhu speciálních kolejových vozidel.

Dnes je rovněž dodavatelem dalších komponent a dílů, jako jsou řídicí systémy, zádržný systém pro cestující, trakční zubové spojky, a tak dále.

 
2009    
Založení společnosti.
2010    
Uvedení zádržného systému pro tramvajové vozy na trh
Vývoj nových dveřních pohonů pro tramvaje a vlaky
Zavedení ČSN EN 15085 - CL4
2011
Uvedení elektromechanického posuvného systému pro vlaky na trh
Získání osvědčení o způsobilosti dodavatele Českých drah
2012
Homologace předsuvného systému pro tramvaje
Dodávky konstrukčních komponent a celků pro kolejová vozidla
2013
Uvedení posuvných interierových dveří na trh pro kolejová vozidla
2014
Homologace předsuvného jednokřídlého pohonu
Úspěšná certifikace ČSN EN ISO 9001:2009
Změna sídla společnosti
2015
Homologace posuvného dveřního systému pro vozy metra
2016
Vývoj a výroba nových dveřních křídel s LED podsvětením pro tramvajové vozy
Modernizační programy pro dveřní systémy železničních kolejových vozidel
2017 Vývoj a homologace nové řídící jednotky pro posuvné dveře metra
2018 V rámci projektu Potenciál bylo ve firmě ELMESY vybudováno Výzkumné a vývojové centrum pro vývoj dveřních systémů pro dopravní prostředky včetně zázemí Zkušebny pro dlouhodobé cyklické zkoušky.